வாகனக்காப்புறுதி

வாகனக்காப்புறுதி

நீங்கள் தற்போது செலுத்திக்கொண்டிருக்கும் தொகையை விட குறைந்ந வீதத்தில்
Zurichversicherung,
AXA Winterthur,
Allianz
Generali
ஆகிய சுவிஸிலுள்ள மிகப்பெரிய காப்புறுதி நிறுவனங்களினூடாக உங்கள் வாகனங்களுக்கான 2015ம் ஆண்டிற்கான காப்புறுதியை இன்றே மாற்றிக்கொள்ளுங்கள்.

அல்லது புதியவாகனம் வாங்கப்போகிறீர்களா? நீங்கள் எம்மோடு தொடர்புகாண்டு 1மணித்தியாலத்திற்குள் வீதி போக்குவரத்து அலுவலகத்தில் (Strasenverkehrsamt) உங்கள் வாகனத்திற்கான இலக்கத்தகடைப்பெற்றுக்கொள்ளலாம்.

இதுதொடர்பாக நீங்கள் மேலதிக தகவல்களை அறிந்துகொள்ள விரும்பினால் எம்மோடு தொடர்புகொள்ளுங்கள் நாம் உங்களுக்கு உதவக்காத்திருக்கிறோம்

Strassenverkehrsamt des Kantons Zürich

Zürich-Albisgütli
Uetlibergstrasse 301
Postfach 8479
8036 Zürich

Telefon 058 811 30 00
Fax 058 811 30 01
E-Mail info@stva.zh.ch

Öffnungszeiten
Montag / Dienstag 07:15 - 17:00
Mittwoch - Freitag 07:15 - 16:00


Winterthur-Wülflingen
Kontakt Winterthur-Wülflingen Taggenbergstrasse 1 8408 Winterthur
Telefon 058 811 20 00 Fax 058 811 20 01 E-Mail info@stva.zh.ch
Öffnungszeiten Montag / Dienstag 07:15 - 17:00 Mittwoch - Freitag 07:15 - 16:00


Regensdorf

Kontakt Strassenverkehrsamt Regensdorf Riedthofstrasse 192 Postfach 420 8105 Regensdorf 1
Telefon 058 811 50 00 Fax 058 811 50 01 E-Mail info@stva.zh.ch
Öffnungszeiten Montag / Dienstag 07:15 - 17:00 Mittwoch - Freitag 07:15 - 16:00

Hinwil
Kontakt Strassenverkehrsamt Hinwil Studbachstrasse 8 Postfach 364 8340 Hinwil
Telefon 058 811 40 00 Fax 058 811 40 01 E-Mail info@stva.zh.ch
Öffnungszeiten Montag / Dienstag 07:15 - 17:00 Mittwoch - Freitag 07:15 - 16:00


Bülach Kontakt
Strassenverkehrsamt Bülach Schützenmattstrasse 120 Postfach 147 8180 Bülach
Telefon 058 811 90 00 Fax 058 811 90 01 E-Mail info@stva.zh.ch

Öffnungszeiten Montag / Dienstag 07:15 - 17:00 Mittwoch - Freitag 07:15 - 16:00 Strassenverkehrsämter nach Schweizer Kantone A-Z Aargau Strassenverkehrsamt - Kanton AG

Stva des Kantons Aargau
Postfach
5001 Aarau AG
Öffnungszeiten und am Schalter von Montag bis Freitag von 07.30 bis 11.45 Uhr und von 13 bis 16.15 Uhr.

Telefon Nummer: 062 886 23 23


Appenzell Innerrhoden Strassenverkehrsamt - Kanton AI Stva Kt. Appenzell Innerrhoden Gringel 9050 Appenzell AI Öffnungszeiten Telefon und am Schalter von Montag bis Freitag von 07.45 bis 11.45 Uhr und von 13.30 bis 17 Uhr. Telefon Nummer: 071 788 95 34 Appenzell Ausserrhoden Strassenverkehrsamt - Kanton AR Stva Appenzell Ausserrhoden AR Landsgemeindeplatz 5 9043 Trogen AR Öffnungszeiten am Schalter von Montag bis Freitag von 08.00 bis 11.30 Uhr und von 14 bis 17 Uhr. Telefon Nummer: 071 343 63 11 Bern Strassenverkehrsamt - Kanton BE Stva Bern BE Schermenweg 5 3001 Bern BE Öffnungszeiten am Schalter von Montag bis Freitag von 07.30 bis 12.00 Uhr und von 13 bis 16 Uhr. Telefon Nummer: 031 634 21 11 Baselland Strassenverkehrsamt - Kanton BL Motorfahrzeugkontrolle BL Ergolzstrasse 1 4414 Füllinsdorf BL Öffnungszeiten am Schalter und für die Telefonzentrale von Montag bis Freitag von 08.30 bis 11.30 und von 13.30 bis 16 Uhr. Telefonauskunft Nummer: 061 906 77 77 Basel-Stadt Strassenverkehrsamt - Kanton BS Motorfahrzeugkontrolle des Kantons Basel-Stadt BS Clarastrasse 38 4005 Basel BS Die Öffnungszeiten am Schalter dauern von Montag bis Freitag von 07.30 bis 12.00 und von 13.30 bis 16 Uhr. Telefon Nummer: 061 267 82 00 Freiburg / Fribourg Strassenverkehrsamt - Kanton FR Amt für Strassenverkehr und Schifffahrt des Kantons Freiburg OCN Fribourg Rte de Tavel 10 Case postale 192 1707 Fribourg FR Die Schalteröffnung und Telefonzeiten sind Montag bis Freitag von 07.30 bis 11.30 und von 13.30 bis 17 Uhr. Telefon Nummer: 026 484 55 55 Genf Strassenverkehrsamt - Kanton GE Office cantonal des automobiles et de la navigation GE Rte de Veyrier 86 1227 Carouge GE Die Telefonzeiten und Öffnungszeiten am Schalter betragen von Montag bis Freitag 07.30 bis 16 Uhr. Telefon Nummer: 022 388 30 30 Glarus Strassenverkehrsamt - Kanton GL Stva und Schifffahrtsamt des Kt. Glarus Mühlestrasse 17 Postfach 8762 Schwanden GL Öffnungszeiten Telefonzentrale und Schalter von Mo - Fr von 07.30 bis 11.30 und von 13.15 bis 17.15 Uhr. Telefon Nummer: 055 647 36 22 Graubünden Strassenverkehrsamt - Kanton GR Stva des Kantons Graubünden Ringstrasse 2 7001 Chur GR Telefonauskunft Nummer: 081 257 80 00 Jura Strassenverkehrsamt - Kt. JU Stva des Kantons Jura Rue de l'Avenir 2 2800 Delémont JU Die Öffnungszeiten Telefon und Schalter von Mo - Fr von 08.00 bis 12 und von 13.30 bis 17 Uhr. Telefon Nummer: 032 420 71 20 Luzern Strassenverkehrsamt - Kanton LU Stva des Kantons Luzern Arsenalstrasse 45 Postfach 4165 6000 Luzern LU Die Öffnungszeiten für das Telefon und am Schalter von Mo - Fr von 07.30 bis 11.30 und von 13.00 bis 16.30 Uhr. Telefon Nummer: 041 318 18 33 Neuenburg Stva - Kanton NE Stva des Kantons Neuenburg FBG de la Hôpital 2001 Neuchâtel NE Telefon Nummer Strassenverkehrsamt: 032 889 63 20 Nidwalden Strassenverkehrsamt - Kanton NW Verkehrssicherheitszentrum Nidwalden Kreuzstrasse 2 6370 Stans Die Öffnungszeiten für das Telefon und am Schalter von Mo - Fr von 07.45 bis 11.45 und von 13.45 bis 17 Uhr. Telefon Nummer: 041 618 41 41 Obwalden Strassenverkehrsamt - Kt. OW Verkehrssicherheitszentrum Obwalden Kreuzstrasse 2 6370 Stans Das Telefon und der Schalter ist offen von Mo - Fr von 07.45 bis 11.45 und von 13.45 bis 17 Uhr. Telefon Nummer: 041 618 41 41 St. Gallen Strassenverkehrsamt - Kanton SG Stva und Schiffahrtsamt des Kantons St. Gallen St. Leonhard-Strasse 40 9001 St. Gallen SG Die Bedienung der Telefonzentrale und des Schalter jeweils von Mo - Fr von 08.00 bis 11.30 und von 13.30 bis 17 Uhr. Telefon Nummer: 058 229 22 22 Schaffhausen Strassenverkehrsamt - Kanton SH Stva und Schiffahrtsamt des Kanton Schaffhausen Rosengasse 8 8200 Schaffhausen SH Telefon Bedienung und Schalter immer von Mo - Fr von 08.00 bis 12 und von 13 bis 17 Uhr. Telefon Nr.: 058 229 22 22 Solothurn Strassenverkehrsamt - Kt. SO Motorfahrzeugkontrolle Kanton Solothurn Gurzelngasse 4512 Bellach SO Schalter und Telefon wird zu den üblichen Bürozeiten bedient. Tel. Nr: 032 627 66 66 Schwyz Strassenverkehrsamt - Kanton SZ Verkehrsamt für Strassenverkehr und Schiffahrt Kanton Schwyz Schlagstrasse 82 6430 Schwyz SZ Schalter und Telefon wird jeweils von 07.30 - 11.30 und 13 bis 17 Uhr bedient. Tel. Nummer: 041 819 21 45 Thurgau Strassenverkehrsamt - Kanton TG Stva für den Kanton Thurgau Moosweg 7a 8501 Frauenfeld TG Der Schalter und das Telefon ist zu den üblichen Bürozeiten offen. Tel. Nummer: 052 724 32 11 Tessin / Ticino Strassenverkehrsamt - Kanton TI Sezione della circolazione Kanton Tessin Ala Munda casella postale 6528 Camorino TI Telefon und Schalter werden zu den normalen Bürozeiten von 8-11.45 und 13.30-16 bedient. Tel. Nummer: 091 814 91 11 Uri Strassenverkehrsamt - Kanton UR Amt für Strassenverkehr und Schiffsverkehr Kanton Uri Gotthardstrasse 77a 6460 Altdorf UR Telefon Schalter von Montag bis Freitag von 7.45-11.45 und 13.30-17 geöffnet. Tel. Nr: 091 814 91 11 Waadt / Vaud Strassenverkehrsamt - Kanton VD Amt für Strassenverkehr und Schiffsverkehr Kanton Waadt / Vaud Av. du Grey 110 1014 Lausanne VD Der Telefon Schalter ist jeweils von Mo-Fr nonstop und durchgehend von 7.15-16.15 geöffnet. Tel. Nr: 021 316 82 10 Wallis / Valais Strassenverkehrsamt - Kanton VS Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt Kanton Wallis / Valais Av. de France 1951 Sion VS Tel. Nr: 027 606 71 00 Zug Strassenverkehrsamt - Kanton ZG Stva Kanton Zug Hinterbergstrasse 41 6312 Steinhausen ZG Öffnungszeiten von 7.35-11.45 und von 13-16.30. Tel. Nr: 041 728 47 11 Zürich Strassenverkehrsamt - Kanton ZH Strassenverkehrsamt des Kantons Zürich Uetlibergstrasse 301 Postfach 8479 8036 Zürich ZH Die Schalteröffnung und Telefonbedienung jeweils Montag und Dienstag von 7.15-17.00 Uhr, am Mittwoch bis Freitag bis 16:00 Uhr. Von 12:00 bis 13:00 Uhr werden in der Telefonzentrale keine Anrufe entgegengenommen. Tel. Nr: 058 811 30 00