வீடு வாங்க/விற்க

வீடு நிலம் வாங்குதல்

வீடு நிலம் வாங்குதல் சுவிஸில் எந்த மாநிலத்திலாவது வீடு அல்லது காணிவாங்கி வீடுகட்ட விரும்புகிறீர்களா?அல்லது வாங்கிய வீட்டைமிக கூடிய விலைக்கு விற்க விரும்புகிறீர்களா?

வீடு விற்பனைக்கு

Familienhaus mit 2 Tiefgarage (AG)

Objekttyp
Zimmer
Wohnfläche
Baujahr

Familienhaus


6.5


150m2


1991

Kiosk Löwenplatz Kreuzlingen

Objekttyp
Zimmer
Wohnfläche
Baujahr

Kiosk Kreuzlingen


1


40 m2


-

Kiosk Helvetia Platz 8004 Zürich

Objekttyp
Zimmer
Wohnfläche
Baujahr

Kiosk


2


80 m2


-

Limmetplatz Kiosk

Objekttyp
Zimmer
Wohnfläche
Baujahr

Kiosk


-


80 m2


-

Flaach, Zürich

Objekttyp
Zimmer
Wohnfläche
Baujahr

Einfamilienhaus


7.5


205 m2


2011