செய்திகள்


குழந்தை பிறப்பு மருத்துவக்காப்புறுதி புதியசட்டம்

kinter2.png

குழந்தை பிறப்பு மருத்துவக்காப்புறுதி புதியசட்டம் 01.மார்ச் 2014 தொடக்கம் ஓரு தாய் கருவுற்று 13 வாரத்திற்கு பின்பும் குழந்தை பிறந்து 8 வாரத்திற்குள்ளும் உள்ள காலப்பகுதியில் அனைத்து வைத்திய செலவுகளையும் காப்புறுதி நிறுவனமே பொறுப்பேற்றுக்கொள்ளும் Kostenbeteiligung (Franchise, Selbstbehalt, Spitalkostenbeitrag)» Related News

Schnell und Einfach

Das Internet ermöglicht es uns Ihre Kredit-Anfrage schnell zu erhalten und zu bearbeiten. Einfach die Kredit-Anfrage Online ausfüllen und abschicken. In 24 Stunden erhalten Sie bereits eine Rückmeldung!

Sicher und Diskret

Das Vertrauen unserer Kunden ist unsere Priorität. Ihre Kredit-Anfrage wird deshalb bei uns sicher und diskret behandelt. Gerne stehen wir Ihnen jederzeit auch für eine persönliche Beratung zur Verfügung.

Kredit ab 7.9%

Wunschbetrag in CHF:

Laufzeit in mt
Monatliche Rate :
7.9%
11.9%


Selliah Selvarajah (Rasan)

Im Rietpark 5
8180 Bülach.ZH
Switzerland
Mob: 079 765 50 57
Tel: 044 860 12 05, 044 860 12 14
Fax: 044 860 12 13

E.Mail:info@multiconsulting.ch
E.Mail:srasan@hotmail.com