சுவிஸ் செய்திகள்

நல்வாய்ப்புச்சீட்டு விளையாடும் பழக்கம் நன்றா தீயதா நல்வாய்ப்புச்சீட்டு விளையாடும் பழக்கம் நன்றா தீயதா ஒரு முடிவுக்கு வரமுடியாது. அளவிற்கு மிஞ்சின் அமுதும் நஞ்சே
சுவிற்சர்லாந்தின் உயர் தொழில்நுப்பக்கல்லூரியான ETH சுவிற்சர்லாந்தின் உயர் தொழில்நுப்பக்கல்லூரியான ETH (Die Eidgenössische Technische Hochschule)சுவிஸ் அரசால் நவீனமயப்படுத்தப்பட உள்ளது.
சுவிஸ் குடியுரிமை பெற்றவர்களது இஸ்லாமியப் பயங்கரவாதத்தில் பங்கெடுக்கும் சுவிஸ் குடியுரிமை பெற்றவர்களது குடியுரிமையினை உடன் நீக்க ஒரு சட்டம் சுவிஸ் வலதுசாரிக் கட்சியான சுவிஸ் மக்கள் கட்சியின் முன்னால் கட்சித்தலைவர் ரொனி புறுனெர் அவர்களால் பாராளுமன்றத்தில் கொண்டுவரப்பட்டது.
Gotthard Tunnel 1882ம் ஆண்டு முதல் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட கொற்கார்ட் தொடருந்து சேவை
குடிவரவு குடிவரவு 2014ம் ஆண்டின் கணக்கெடுப்பு, குடிஏற்றம் முன்னைக் காலத்தைவிட சுவிசில் குறைந்து வருகின்றபோதும், 78500 வெளிநாட்டவர்கள் புதிதாக குடியேறி உள்ளார்கள். இது சுவிஸ் வாழ் மக்களின் தொகையினை ஏற்றம் காணச் செய்துள்ளது.
Prev12Next

Kredit ab 7.9%

Wunschbetrag in CHF:

Laufzeit in mt
Monatliche Rate :
7.9%
11.9%


Selliah Selvarajah (Rasan)

Im Rietpark 5
8180 Bülach.ZH
Switzerland
Mob: 079 765 50 57
Tel: 044 860 12 05, 044 860 12 14
Fax: 044 860 12 13

E.Mail:info@multiconsulting.ch
E.Mail:srasan@hotmail.com