சுவிஸ் செய்திகள்


சுவிற்சர்லாந்தின் உயர் தொழில்நுப்பக்கல்லூரியான ETH

ETH ZURICH.jpg

சுவிற்சர்லாந்தின் உயர் தொழில்நுப்பக்கல்லூரியான ETH (Die Eidgenössische Technische Hochschule)சுவிஸ் அரசால் நவீனமயப்படுத்தப்பட உள்ளது. 2017ம் ஆண்டுச் செலவுத்திட்டத்தில் இதற்காக 334.3 மில்லியன் சுவிஸ்பிராங்குகள் அரசால் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் சரிபாதி தொகை புதிய ஆய்வுக்கூடஙக்களை நிறுவுவதற்கும் அதேபோல் உயிரியல் ஆராய்ச்சிகளை நடாத்துவதற்கும் செலவிடப்படவுள்ளது.

2007ம் ஆண்டுமுதல் பாசல் நகரில் றோஸ் நிறுவன வளாகத்தில் அமைந்துள்ள இக்கல்லூரியின் தற்காலிக இருப்பு இப்புதுக் கட்டடத்தொகுதிக்குள் உள்ளடக்கப்படவுள்ளது.

சூரிச் மற்றும் லவுசான் நகரில் நிலையான கல்லூரி அமைந்திருக்க பாசல் பல்கலைக்கழகத்துடன் இணைந்து றோஸ் நிறுவனத்தின் கூட்டு கல்வி வளாகமாக தற்போது உயர்தொழிநுட்பக்கல்லூரி உள்ளது. பாசலில் அமைந்துள்ள கிளை இயற்பியல் அறிவியல் நோக்கியதாக அமையவுள்ளது. இதன் தலமை சூரிச் மாநிலத்தில் அமைந்துள்ள கல்லூரியாக இருக்கும்.

சுமார் 100 மில்லியன் பிராங்குகள் பழைய கட்டங்களைப் புதுப்பிப்பதற்கு செலிவிடப்படவுள்ளன. மொத்தச் செலவில் இக்கல்லூரி 48 மில்லியன் பிராங்குகளை செலிவட உள்ளது. ஏனைய தொகை சுவிஸ் அரசிடம் இருந்து கடன் அடிப்படையில் பெறப்படவுள்ளது.

லவுசான் நகரில் அமைந்துள்ள கல்லூரியினைப் புதுப்பிக்க 59 மில்லியன் பிராங்குகள் தேவை எனக் கணக்கிடப்பட்டுள்ளது.» Related News

Schnell und Einfach

Das Internet ermöglicht es uns Ihre Kredit-Anfrage schnell zu erhalten und zu bearbeiten. Einfach die Kredit-Anfrage Online ausfüllen und abschicken. In 24 Stunden erhalten Sie bereits eine Rückmeldung!

Sicher und Diskret

Das Vertrauen unserer Kunden ist unsere Priorität. Ihre Kredit-Anfrage wird deshalb bei uns sicher und diskret behandelt. Gerne stehen wir Ihnen jederzeit auch für eine persönliche Beratung zur Verfügung.

Kredit ab 7.9%

Wunschbetrag in CHF:

Laufzeit in mt
Monatliche Rate :
7.9%
11.9%


Selliah Selvarajah (Rasan)

Im Rietpark 5
8180 Bülach.ZH
Switzerland
Mob: 079 765 50 57
Tel: 044 860 12 05, 044 860 12 14
Fax: 044 860 12 13

E.Mail:info@multiconsulting.ch
E.Mail:srasan@hotmail.com