சுவிஸ் செய்திகள்


நல்வாய்ப்புச்சீட்டு விளையாடும் பழக்கம் நன்றா தீயதா

Lotto.png

நல்வாய்ப்புச்சீட்டு விளையாடும் பழக்கம் நன்றா தீயதா ஒரு முடிவுக்கு வரமுடியாது. அளவிற்கு மிஞ்சின் அமுதும் நஞ்சே. ஆனால் சுவிஸ் நல்வாய்புச்சீட்டு விளையாட்டில் இன்று நடைபெற்ற குலுக்கலில் நீங்கள் 2 8 15 16 30 மற்றும் 36 எனும் சரியான ஆறு எண்களைத் தெரிவுசெய்து புள்ளடி இட்டிருந்தால் இன்றுமுதல் (22.06.2016) நீங்கள் சுவிற்சர்லாந்தின் புதிய கோடீஸ்வரன் ஆவீர்கள். ஆம் டொச் மொழி பேசும் சுவிஸ் பகுதியை அல்லது இத்தாலி பேசும் பகுதியைச் சேர்ந்த ஆகூழ் (அதிர்ஸ்டம்) கொண்டவருக்கே இவ்வாய்ப்புக் கிட்டியுள்ளதாக சுவிஸ் லொத்தர்சபை அறிவித்துள்ளது. இன்று வெல்லப்பட்ட தொகை கிட்;டத்தட்ட 20 மில்லியன் சுவிஸ் பிராங்குகள் ஆகும். அதாவது 19 705 765 சுவிஸ்பிராங்குகள் 10த்து றாப்பன் பரிசுத்தொகை காத்திருக்கிறது.» Related News

Schnell und Einfach

Das Internet ermöglicht es uns Ihre Kredit-Anfrage schnell zu erhalten und zu bearbeiten. Einfach die Kredit-Anfrage Online ausfüllen und abschicken. In 24 Stunden erhalten Sie bereits eine Rückmeldung!

Sicher und Diskret

Das Vertrauen unserer Kunden ist unsere Priorität. Ihre Kredit-Anfrage wird deshalb bei uns sicher und diskret behandelt. Gerne stehen wir Ihnen jederzeit auch für eine persönliche Beratung zur Verfügung.

Kredit ab 7.9%

Wunschbetrag in CHF:

Laufzeit in mt
Monatliche Rate :
7.9%
11.9%


Selliah Selvarajah (Rasan)

Im Rietpark 5
8180 Bülach.ZH
Switzerland
Mob: 079 765 50 57
Tel: 044 860 12 05, 044 860 12 14
Fax: 044 860 12 13

E.Mail:info@multiconsulting.ch
E.Mail:srasan@hotmail.com