சுவிஸ் செய்திகள்


ஐக்கியராச்சியம் ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தில் இருந்து விலகுகிறது

Europien unionbriten.jpg

Brexit கடந்த நாட்களில் உலக ஊடகங்களை நிரப்பிய ஒரு சொல். 1973ம் ஆண்டு முதல் ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தில் ஒரு உறுப்பினராக இருக்கும் ஐக்கியராச்சியம் 2013ம் ஆண்டு முன்வரையப்பட்டு 23.06.2016 மக்கள் வாக்கெடுப்பிற்கு விடப்பட்ட தீர்மானத்தின் அடிப்படையில் ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தில் இருந்து விலகுகிறது.

51.9 வீத மக்கள் ஐக்கியராச்சியம் ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தில் இருந்து விலகத் தம் வாக்குகளை அளித்துள்ளார்கள். இதன் நேரடி மறைமுக பலன்கள் சுவிஸ்சர்லாந்தையும் பாதிக்கும் என்று பல துறைசார் வல்லுணர்கள் கருத்து வெளியிட்டுள்ளார்கள்.

ஐக்கியராச்சியம் ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தில் உறுப்பினராக இருந்தபோதும் அதன் ஐரோப்பயி நாணய நிதியத்தில் சேராது தமது தற்சார்பு பொருளாதர நிலையில் பிறிட்டன் பவுண்டசைப் பயன்படுத்தி வருகிறது.

மக்கள் வாக்கெடுப்பில் ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தில் இருந்து பெரிய பிரித்தானியா பிரியும் தீர்மானம் கிடைக்கப்பெற்றதும் அதன் நாணயத்தின் வலு நெகிழ்ந்துபோய்க்கொண்டிருக்கிறது. 1 யுரோவிற்கு 1.20 என்ற நிலையக்கு 0.30 சென்றிற்கு குறைந்துள்ளது.

அரசியல், பாதுகாப்பு, பொருளாதாரம் எனும் விடயங்களில் ஐயக்கியராச்சிய மக்களின் முடிவு தனிய ஐரோப்பாவையும் பிரித்தானியாவையும் மட்டும் பாதிக்கப்போவதில்லையாம். எடுத்துக்காட்டாக பவுண்ட்ஸ் பெறுமதி குறையத் தொடங்கியதும் முதலீட்டாளர்கள் நிலையான நாணயமாக சுவிஸ் பிராங்குகளைக் கருதி, சுவிஸ் பிராங்கில் தமது முதலீட்டினைச் செய்கிறார்கள். இதனால் சுவிஸ் பிராங்கின் பெறுமதி செயற்கைத்தனமாக ஏறுமுகம் கண்டு வருகிறது.

இலங்கையர்களாகிய எங்களுக்கு இது மகிழ்ச்சியை அளித்தாலும், சுவிஸ்பிராங் பெறுமதி கூடுவது சுவிஸ் பொருளாதரத்திற்கு நல்வாய்ப்பு அல்ல என்கிறது சுவிஸ் தேசிய வங்கி. தேவைப்பட்டால் சுவிஸ் தேசிய வங்கி அன்னிய முதலீட்டு வட்டி வீதத்தை குறைக்கவும், தனது கையிருப்பினை விற்று சுவிஸ் பிராங்கின் வீரியத்தைக் குறைக்கவும் தயங்கமாட்டாது என்று சுவிஸ் பொருளாதரா வல்லுணர்கள் கருதுகிறார்கள்.

விடுமுறைக்குச் செல்பவர்களுக்கும், ஊருக்குப் பணம் அனுப்புவர்களுக்கும் பிரித்தானிய மக்கள் நல்கையில் நல்ல நாணயமாற்று விகிதம் கிடைத்துள்ளது சின்ன மகிழ்ச்சி... ஆனால் எது எப்படி நகர்கிறது என்று பொறுத்திருந்தே பார்க்க வேண்டும்...» Related News

Schnell und Einfach

Das Internet ermöglicht es uns Ihre Kredit-Anfrage schnell zu erhalten und zu bearbeiten. Einfach die Kredit-Anfrage Online ausfüllen und abschicken. In 24 Stunden erhalten Sie bereits eine Rückmeldung!

Sicher und Diskret

Das Vertrauen unserer Kunden ist unsere Priorität. Ihre Kredit-Anfrage wird deshalb bei uns sicher und diskret behandelt. Gerne stehen wir Ihnen jederzeit auch für eine persönliche Beratung zur Verfügung.

Kredit ab 7.9%

Wunschbetrag in CHF:

Laufzeit in mt
Monatliche Rate :
7.9%
11.9%


Selliah Selvarajah (Rasan)

Im Rietpark 5
8180 Bülach.ZH
Switzerland
Mob: 079 765 50 57
Tel: 044 860 12 05, 044 860 12 14
Fax: 044 860 12 13

E.Mail:info@multiconsulting.ch
E.Mail:srasan@hotmail.com